تامین مالی برای توسعه فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی

اگر طرحی نیمه تمام دارید و یا برای طرحهای توسعه شرکتتان دچار مشکل شده اید و سیستم بانکی نیز توانایی تامین مالی شرکت شما را ندارد می توانید از خدمات مشاوره تامین مالی و تجدید ساختار مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو استفاده نمایید. با توجه به گسترش  ابزارهای  مالی در بازار سرمایه امکان انتشار طیف وسیعی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه با نرخ سود پایینتر از بهره بانکی وجود دارد. مدلهای بسیار زیادی برای پیشبرد طرحهای توسعه شرکت شما وجود دارد که کارشناسان و مشاوران ما با بررسی دقیق وضعیت شرکت شما کم هزینه ترین، سریع ترین و مناسبترین روش را پس از بررسیهای کارشناسی در قابل طرحها و راه حلهای تامین مالی به شرکت شما ارایه خواهند کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های ۸۸۶۷۶۷۱۸-۸۸۶۷۶۵۷۴ و یا شماره های ۴۴۸۳۲۸۳۹ و ۴۴۸۳۲۸۴۰ تماس حاصل فرمایید.