مشاوره سرمایه گذاری در بورس در قالب مجوز رسمی مشاوره سرمایه گذاری شرکت انجام می شود و در دو شکل کلی به مشتریان محترم ارایه می گردد.

 ۱٫ استفاده از خدمات سایت : شما می توانید بعد از ثبت نام عادی در سایت شرکت،  با انتخاب طرح مورد نظرتان از اینجا، نسبت به فعال کردن  اشتراک ویژه اقدام نمایید و بسته به طرح مورد نظر خود از امکانات مشاوره ای شرکت استفاده نمایید.

۲٫ مشاوره تلفنی: شما می توانید از طریق تلفن نسبت به دریافت خدمات مشاوره سرمایه گذاری اقدام نمایید. مشاوره تلفنی به دو صورت هوشمند ( محاسبه هزینه روی قبض دوره بعد) و مشاوره تلفنی اعتباری ( خرید شارژ مستقیم از سایت به قیمتهای دلخواه) صورت می پذیرد