بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاریتان

ممکن است پورتفوی سرمایه گذاری شما در نوسانات بورس دچار تلاطمهایی شده باشد و یا بسته به شرایط بازار و تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور بازدهی لازم را در برنداشته باشد. برای بهینه سازی پورتفویتان، پیشنهاد ما ” مشاوره اختصاصی پورتفوی شما توسط مشاور معتمد سازمان بورس” می باشد.  در این طرح، هر دو هفته یکبار ، مشاور اختصاصی شما گزارشی در خصوص وضعیت پورتفوی شما و راهکارهای بهینه سازی آن به شما ارایه می کند. همچنین امکان استفاده روزانه از مطالب تحلیلی سایت اماکو نیز برای شما فراهم است.