اعضاء هیئت مدیره شرکت

 • محرم رزمجویی (رئیس هیئت مدیره)
 • فوق لیسانس مدیریت مالی
 • دکترای مدیریت استراتژیک-دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاون سرمایه گذاری هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید
 • مدرس علم مالی و مدیریت استراتژیک دانشگاه

 

 • فرهاد امیرحسینی (نایب رئیس هیئت مدیره)
 • فوق لیسانس حسابداری
 • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نیرو
 • معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه

 

 • محسن عباسی (مدیر عامل)
 • فوق لیسانس مدیریت مالی
 • دکترای مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدرس علوم مالی و سرمایه گذاری دانشگاه علامه طباطبایی