خدمات مشاوره تامین مالی و انتشار اوراق بهادار

سوالات متداول در خصوص صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (vc)

عمده ترین سوالات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (vc)  در این بخش پاسخ داده شده است.

صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (vc)

سوالات متداول در خصوص مشاوره خریدو فروش و سبدگردانی در بورس

عمده ترین سوالات مرتبط با    مشاوره خریدو فروش و سبدگردانی در بورس در این بخش پاسخ داده شده است.

مشاوره خرید و فروش و سبدگردانی در بورس

آخرین خدمات ارایه شده به شرکتهای در حوزه تامین مالی و تجدید ساختار

هلدینگ توسعه صنایع معدنی امیدتشکیل شرکت هلدینگ و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار