تمامی خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت این سازمان  ارایه میشود