تمامی خدمات شرکت اماکو با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت این سازمان  ارایه میشود