در شرکت سبدگردان اماکو تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد .

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد. روشهای ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM) ،مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF) ، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای E/P بر اساس EPS کارشناسی می باشد.

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در خرید و فروش

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان الگوریتم از منابع مختلفی اطالعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار میدهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایتهای رسمی بازار سرمایه، سایتهای خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی ارائه میدهند، تهیه می گردد. مهمترین این منابع عبارتند از :
شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه ، www.codal.ir
سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir
سایت بورس کاالی ایران؛ مرجع آمار معامالت کاالها و آتی های مبتنی بر کاال، www.ime.co.ir