در فصل مجامع با کدام گروه به مجمع خواهید رفت؟ ( به بیش از یک گزینه نیز میتوانید رای دهید)

  • خودرویی (0%, 0 Votes)
  • بانکی (0%, 0 Votes)
  • فلزاتی (0%, 0 Votes)
  • تجهیزاتی (0%, 0 Votes)
  • پتروشیمی (0%, 0 Votes)
  • دارویی (0%, 0 Votes)
  • در فصل مجامع سهامداری نخواهم کرد (0%, 0 Votes)

Total Voters: 0

Loading ... Loading ...