همکاران و  مدیران شرکت

احمد جواهری

 • فوق لیسانس مدیریت مالی-  دانشگاه علوم اقتصادی
 • لیسانس حسابداری – دانشگاه علامه طباطبائی
 • سمت: مشاور

 

شادی چگینی:

 • فوق لیسانس مدیریت مالی

سمت : تحلیلگر

 

 

پریسا ایوبی:

 • لیسانس معماری:
  سمت: بایگان

 

 

                                                                                 مدیران وب سایتهای گروه مشاور سرمایه گذاری اماکو

 

سعید ابراهیمی

 • ( مدیر مسئول سایت اماکو-سهم ۱۰۰۱)
 • sahm1001.com

 

 

 • محسن زادمهر
 • ( مدیر مسئول سایت مشاوره اماکو-سهامیاب)
 • sahamyab.com