۱۲ ایراد همراه با شاهکار در اولین گزارش تفسیری مدیریت + چند پیشنهاد و سئوال

لیزینگ صنعت و معدن در حالی چهارشنبه گذشته به عنوان اولین شرکت اقدام به انتشار گزارش تفسیری مدیریت در ۱۵ صفحه کرد که محسن عباسی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری اِماکو با اعلام ۱۲ ایراد همراه با شاهکار ، ۴ پیشنهاد و چند سئوال در مورد سود سال آینده این شرکت بورسی مطرح کرد.

۱۲ ایراد همراه با شاهکار !!!

اولین گزارش تفسیری مدیریت از وضعیت شرکتها را لیزینگ صنعت و معدن در کدال منتشر کرده که با توجه به نبود گزارش قبلی و یا چارچوب استاندارد  در این خصوص نمی‌توان به چارچوب این گزارش ایراد بنیادین گرفت اما می‌توان با بررسی اهداف این گزارش و آنچه قرار بوده از این گزارش نصیب فعالان شود، نسبت به محتوای این گزارش اظهارنظر کرد و پیشنهاداتی را در خصوص تعیین استانداردهای مشخص برای گزارشات تفسیری را مطرح کرد.

۱٫برخلاف نام این گزارش،محتوایی که “تفسیری از صورتهای مالی” و یا وضعیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن را به خواننده منتقل کند به چشم نمی خورد. عمده اطلاعات ارایه شده، اطلاعات سوخته و یا مربوط به گذشته هستند و به دلیل عدم آشنایی تهیه کنندگان و یا تایید کنندگان این گزارش در خصوص اطلاعات تفسیری و با اهمیت صورتهای مالی شرکت لیزینگ، اطلاعات ارایه شده نکته جدیدی به سهامداران و تحلیلگران منتقل نمی‌کند.

۲٫فرمت گزارش ارایه شده تا حد زیادی شبیه به گزارش هیئت مدیره است که سالانه به مجمع ارایه می‌شود و حتی در عمل اطلاعات کمتر و کلی تری را به خواننده منتقل می‌کند و به نظر می‌رسد هیئت مدیره محترم شرکت، این گزارش را چندان جدی نگرفته اند و صرفا برای رفع تکلیف اقدام به ارسال گزارش نموده اند.

۳٫صفحه اول گزارش تماما اطلاعات زاید و بی ارتباط با موضوع صورتهای مالی شرکت و دوره مذکور می باشد. تعریف لیزینگ و صنعت لیزینگ در گزارش تفسیری مدیریت که قرار است در هر دوره منتشر شود تکراری و بی مورد است.

۴ .در صفحه دوم که مهمترین قوانین و مقررات برون سازمانی نام برده شده است و مشخص نیست خواننده با دیدن اسامی قوانینی چون قانون ارزش افزوده، قانون کار،قانون تجارت و … چه نکته مهمی را از این صفحه برداشت خواهد کرد. فرض کنید ناگهان این گزارش را باز و مشاهده می کنید در داخل آن نوشته اند قانون تجارت یکی از قانونهای مرتبط با شرکت می باشد و ناگهان متوجه اهمیت این اطلاعات می‌شوید و تصمیم مهمی را در رابطه با خرید ، فروش و یا نگهداری سهم می‌گیرید؟ واقعا ارایه این اطلاعات چه حکمی دارد؟

۵٫ ادامه صفحه ۲ و صفحه ۳ به کلی گویی در خصوص صنعت و معرفی مدیران شرکت پرداخته شده است که این اطلاعات نیز در بخشهای دیگر سامانه های مختلف معاملات و کدال به راحتی قابل دسترس است و بی ارتباط با تفسیر صورتهای مالی می باشد.

۶٫در صفحه ۶ گزارش شاهد نمودارهایی بی کیفیت، تار و مبهم و بدون هرگونه توضیح در خصوص برخی روندهای شرکت هستیم. علاوه بر عدم کیفیت، آن چیزی که برای بازار مهم بود دلایل هیئت مدیره  بود که چه پدیده هایی باعث این روندها و نوسانات شده. شرکت تا کنون با چه ریسکهایی روبرو بوده و علت آنها در دوره زمانی مذکور چه بوده است؟ چه عواملی بیشترین تاثیر را بر صورتهای مالی شرکت داشته اند و شرکت برای بهره بیشتر از این عوامل و یا کنترل پیامدهای منفی چه تدابیری اندیشیده است؟

۷٫ صفحه بعد ساختار شرکت و نحوه ارزش آفرینی در چند سطر توضیح داده شده است که به نظر می‌رسد جای این صفحه بر روی اِستند در ورودی شرکت و برای کارکنان آن باشد و نه در گزارش تفسیری شرکت!

۸٫اهداف و راهبردهای ارایه شده در صفحات بعد که تنها تیتروار و کلی و احتمالا با تعدیل برخی اهداف ذکر شده در سالهای گذشته در گزارش هیئت مدیره بوده است تزیین شده است به هیچ عنوان آیتمی نیست که بر تصمیم فعالان تاثیرگذار باشد ویا اطلاعات مهمی را به خواننده منتقل نماید.

۹٫ شاهکار این گزارش در بخش مسولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت می باشدکه شرکت تعویض لامپ های کم مصرف، دو جداره کردن پنجره ها و کنترل مصرف آب را به عنوان وضعیت مصرف انرژی عنوان کرده و در خصوص عملکرد زیست محیطی هم عنوان کرده هیچ موردی در این خصوص وجود ندارد.

خواننده بعد از دیدن این بند چه نتیجه ای باید بگیرد؟ اینکه چون یک شرکت با سرمایه ۲۰۰ میلیارد و ارزش بازار چند صد میلیاردی در گزارش تفسیری خود اعلام کرده پنجره ها را دوجداره کرده چه شفافیتی از صورتهای مالی را به خواننده منتقل می کند؟ اگرچه معتقدم این بند به هیچ عنوان جایگاهی در گزارش تفسیری شرکت ندارد اما چون  شرکت اعلام کرده محیط زیست در کل ارتباطی با شرکت ندارد نیاز به برخی توضیحات وجود دارد.

شرکت لیزینگ که شرایط خرید خودرو را تسهیل و کمک به آلودگی هوا می کند هیچ ارتباطی با محیط زیست ندارد؟ آیا نمی شد با توجه به افزایش استقبال مردم و مسولان از اتومبیلهای هیبریدی، برنامه ای برای لیزینگ این خودروها در نظر گرفت؟ آیا لیزینگ و تسهیل خرید خودروهای هیبریدی تاثیری بر محیط زیست ندارد؟ بنابراین چندان هم موضوع محیط زیست بی ارتباط با شرکت نیست، اگر چه که این بند در این گزارش در مجموع زاید به نظر می رسد و باید در گزارش هیئت مدیره شرکت قرار گیرد و در مجموع سیاستهای شرکت تعیین کننده ورود به این حوزه است اما صرفا قصد اثبات این ارتباط با صنعت شرکت را داشتم.

۱۰٫ در بخش اهداف و برنامه های آتی، به جزئیاتی از روندهای حسابداری اشاره و توضیحات ارایه شده تحت عنوان برنامه شرکت محسوب نمی‌شود اگرچه اطلاعات به نسبت با اهمیتی است. اما آن چه تحت عنوان برنامه در ادبیات مدیریتی تعریف شده است سرفصلها و جزئیات بیشتری را شامل می‌شود که در ادامه به آنها اشاره شده است.

۱۱٫ اطلاعات ارایه شده در صفحات بعدی صرفا توضیحات کلی است  و یا نسبتهای رشد و پوشش می باشد که با یک ضرب و تقسیم ساده بدست آمده است.و سهامداران خود می‌توانستند به راحتی این اطلاعات را پردازش کنند.

۱۲٫ اطلاعات صفحات پایانی نیز مصارف داخلی دارد و مربوط به سهامداران نیست و در بهترین حالت در گزارش هیئت مدیره شرکت قرار می گیرد.

۴ پیشنهاد برای بهبود کیفیت گزارش های تفسیری:

*پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با هر شرکت و صنعتی که آن شرکت در آن فعالیت می کند، استانداردهایی و حداقل الزاماتی را برای شرکت و یا حسابرس محترم در خصوص افشا و اظهار نظر مستقیم در نظر بگیرد. اگرچه که این گزارشات در بلندمدت مانند گزارشات حسابرسی حالتی خنثی و یا بینابینی به خود خواهند گرفت و یا به تعریف و تمجید شرکت از خود محدود خواهند شد.

*بهتر می‌بود اشخاص حقیقی و یا حقوقی مستقل دیگری، خارج از شرکت بر گزارشات اظهار نظر میگردند و در صورت مطرح شدن سوالات و ابهامات ساز و کاری برای پاسخ شرکت وجود داشت.

* الزام ارایه همزمان این گزارش ها با صورتهای مالی ( توسط شرکت) می‌تواند به تاخیر بیشتر در زمان ارسال گزارشات منجر شود و به نوعی سازمان را از دستیابی به هدف شفافیت و سرعت در ارایه اطلاعات باز دارد. بنابراین سپردن ارایه این گزارش به شرکتها باعث کاهش سرعت ارایه اطلاعات  و کاهش عمق اطلاعات می‌گردد و خطر استفاده از اطلاعات نهانی به جهت تاخیر در ارایه اطلاعات را افزایش خواهد داد.

*به نظر می‌رسد آموزشهای لازم در خصوص اهمیت و نحوه تهیه این گزارشها به ناشران داده نشده و ناشران متوجه اهمیت این گزارش ها و کیفیت لازم برای افشا اطلاعات نشده اند. در این حوزه نیاز به برگزاری جلسات بیشتری با ناشران می باشد.

۴ سئوال در مورد پیش بینی سود سال آینده

در پایان سوالاتی در خصوص وضعیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن در خصوص پیش بینی سال ۹۷ مطرح است که ضروری بود تا در گزارش تفسیری شرکت بدانها پرداخته می شد:

طبق اظهار نظر حسابرس شرکت، “کسری نقدینگی شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲.۲ برابر پیش بینی شده است و دستیابی به اهداف بودجه ای مستلزم تامین نقدینگی کافی می باشد”، در این رابطه چند سوال مطرح است:

۱٫ شرکت فرض کرده دریافتها و پرداختها مطابق با سال ۹۶ خواهد بود و با این حال ۲.۲ برابر کسری نقدینگی وجود دارد: اصولا چرا این کسری نقدینگی بوجود آمده است؟ شرکت چه راهکاری برای تامین نقدینگی در نظر گرفته است؟

۲٫در آمد حاصل از لیزینگ برای سال ۹۷حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است، مشخصا این پیش بینی نتیجه چه سیاستی است؟ چرا شرکت با این افت در عملیاتی لیزینگ روبرو شده است؟ چرا سهم بازار شرکت در حال کاهش است؟ غیر از دوجداره کردن پنجره های شرکت، چه اقدام مفید دیگری برای بهبود وضعیت شرکت صورت گرفته است؟

۳·آیا هیئت مدیره تضمین میدهد تمامی عوامل موثر را به درستی پیش بینی کرده و این ۵۵ درصد کاهش در فروش و ۲۶ درصد کاهش در سود خالص در پایان سال مالی ۹۷ تغییرات با اهمیتی نخواهد داشت؟ این کاهش در سود و فروش مستقیما بر  ثروت تعداد زیادی از افراد تاثیر می‌گذارد، آیا دقت کافی و مستندات کافی در این خصوص این پیش بینی گرفته شده است؟

۴·در همین گزارش اهدافی تیتروار ارایه شده است. عناوینی نظیر انعقاد قراردادهای گروهی با خودروسازان و استراتژی کاهش در سرمایه گذاری های بلند مدت به دلیل الزام بانک مرکزی. از بقیه برنامه ها میگذرم و بر همین دو مورد تمرکز می‌کنم.

اگر هدف انعقاد قرارداد گروهی با خودروسازان است چرا ۵۵ درصد کاهش در عملیات لیزینگ را برآورد کرده اید؟ آیا انعقاد قرارداد صرفا یک شعار است و یا برای آن برنامه ریزی و مذاکره و تفاهم نامه دارید؟ اگر وجود دارد چرا منتشر نکرده اید و اگر وجود ندارد چرا مطرح کرده اید و جزو برنامه های خود ارایه فرموده اید؟ فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت را به عنوان هدف ارایه نموده اید، در حالیکه در سرمایه گذاریهای بلند مدت خود بلوک ۹ درصدی وصنعت و حدود ۱۴ درصدی آتیه دماوند را در اختیار دارید. اگر بنابر اصلاح این سرمایه گذاری ها می باشد چرا برنامه فروش و تاثیرات سود آنها را در گزارش ۹۷ لحاظ نکرده اید و اگر بنا بر فروش ندارید چرا در گزارش تفسیری مدیریت جزو برنامه ها قرار داده اید؟

در برنامه ها ی شرکت شاهد افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی به چشم می خورد که در عمل و در پیش بینی سال ۹۷، شاهد عکس این موضوع هستیم، کاهش درآمد ها و افزایش هزینه ها!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *