11

چراغ سبزی برای بازاری کم تلاطم

افزایش حجم بازار محسوس می باشد، باید دید این یک پیش آگهی برای شروع دوره رشد بازار در سه ماه پایانی می باشد یا خیر؟
نمادهای پتروشیمی و خودرو در منطقه حمایتی هستند، فلزات در حال رسیدن به اهداف قیمتی هستند و قیمتهای جهانی این گروه را پشتیبانی میکنند اما به نظر میرسد گروه فلزات کم کم باید خود را برای استراحت قیمتی آماده کنند.
رفته رفته شرایط برای بازگشایی سایپا نیز مهیا میشود…

24

سیگنال خرید این نماد پتروشیمی و مهمترین محرک های رشد آن

#پارسان در حال تلاش برای ثبیت بالای ۲۱۰ می باشد، در صورتیکه بتواند از ۲۱۰ عبور نماید، به سمت ۲۴۰ در کوتاه مدت و ۲۶۰ و ۲۸۰ در میان مدت حرکت خواهد کرد. رشد قیمت دلار و قیمتهای جهانی ممترین محرک این نماد و نمادهای زیر مجموعه اش می باشد که امروز باعث افزایش تقاضا برای این گروه شده است.

100

سیگنال خرید این نماد خوش نوسان با بازدهی ۲۰ درصدی

اهداف بلند مدت سهم نیز ۳۹۰، ۴۲۰ و ۴۶۰ تومان می باشد. / حد ضرر ۳۰۰ تومان می باشد. محدوده‌ی حرکتی فعلی سهم ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان می باشد در صورتی عبور از این محدودهبه اهداف قیمتی خود می رسد.

9azar-semega-jafval 9azar-semega-chart

35328_370

فرصت خرید این نماد جذاب پس از اندکی اصلاح

هدف کوتاه مدت سهم نیز ۵۰۰ تومان میباشد. حد ضرر در قیمت ۳۹۰ تومان واقع شده است. این سهم اکنون در حال اصلاح می باشد و به نظر می رسد اصلاح آن در محدوده‌ی قیمتی گفته شده به پایان برسد. مد نظر داشته باشید ۴۳۰ تومان نیز حمایت مهمی برای سهم می باشد. در صورتی که در این محدوده با اقبال مواجه شود نیز می توانید یک پله وارد شوید.

 

photo_2016-11-27_10-08-08

photo_2016-11-27_10-08-06