۳ هدف قیمتی عالی از این نماد غذایی

۳ هدف قیمتی عالی از این نماد غذایی
همانطور که مشخص است سهم در محدوده ی ۱۳۰ الی ۱۶۰ تومان در نوسان است که برای کوتاه مدت با ریسک همراه است و جهت نوسان گیری است. مقاومت بسیار مهمی به منظور شکست روند نزولی در قیمت ۱۶۳ تومان دارد که در صورت عبور از آن به اهداف میان مدت و بلند مدت خود در قیمت ۱۸۸، ۲۰۰ و ۲۳۰ تومان می رسد. با رعایت حد ضرر ۱۲۱ تومان برای خرید مناسب است.