شنیده ای خوب برای شیران

شنیده می شود، اعضای هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان از شیران بازدید و جلسه مشترکی پیرامون همکاری های فی مابین بین اعضای هیات مدیره شپنا و شیران برگزار گردید

برخی خبرها حاکیست این مقدمه ای برای خرید بلوک مدیریتی شیران توسط شپناست.

از غشهداب به گوش می رسد

خبرهای رسیده از غشهداب حاکیست این شرکت از محل افزایش قیمت فروش و افزایش تولید با جهش ۲۰۰ درصدی همراه شده.گفته میشود شرکت ۱۶ میلیاردتومان سود شناسایی کرده که پیش بینی میشود این رقم در دوره ۶ ماهه به بیش از ۲۰ میلیارد و دوره ۹ ماهه به بالای ۲۷ میلیاردتومان خواهد رسید.

 

شنیده ای جذاب از پارس

شنیده های رسیده از پارس حاکی از رشد سودآوری شرکت به مدد افزایش قیمت فروش میباشد.شنیده میشود شرکت بیش از ۱۶۰۰ میلیاردتومان سودآوری داشته که گفته میشود این رقم در دوره ۶ و ۹ ماهه تا بیش از ۲۳۰۰ میلیاردهم خواهد رسید.

از وسینا به گوش می رسد

وسینا

بانک وسینا تصمیم دارد در تاریخ ۹ شهریور بلوک بیش از ۵% وساخت را که متعلق به گروه استراتوس است و در وثیقه این بانک قرار دارد با قیمت پایه ۱۲۰۷۳ ریال یکجا و نقد به فروش برساند