مطالب توسط aemaco

شاخص گروه فلزات

با وجود عرضه های گسترده‌ ای که حقوقی های فلزاتی ها دارند و  همچنین به لحاظ تکنیکالی ( قرار گرفتن نمودار شاخص این گروه در سقف کانال صعودی ) به نظر نمی رسد رشد آن ها دوام زیادی داشته باشد و ظرف  یکی دو روز آینده متعادل خواهند شد.

حجم خودروییها و چند نکته برای سهامداران این گروه+ توصیه به سهامداران خودرویی

در حال حاضر گروه خودرو در موج ۴ اصلاحی به سر می برد و به نظر می‌رسد  فاصله کمی تا پایان موج ۴ خودروییها  و شروع موج ۵ صعودی باقی مانده باشد، نبود لیدر گروه یعنی سایپا وضعیت گروه را به حالتی فرسایشی سوق داده است. انتظار می رود از منظر تکنیکال موج ۵ این […]