مطالب توسط aemaco

بودجه خوشبینانه این نماد قندی همراه با تعدیل مثبت ۷۵ درصدی

قچار و اما در میان قندی ها دیگر نماد این گروه که تعدیل مثبت روانه کدال کرده، شرکت فراورده هاي غذايي و قند چهارمحال بود. این شرکت با ۷۵ درصد تعدیل مثبت سود هر سهم خود را در بودجه ۹۶ از ۱۹ تومان به ۳۳ تومان برآورد کرده است. این در حالی است که شرکت […]

تعدیل مثبت ۸۵ درصدی از این نماد فلزی

شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد در نظر دارد سود خالص هر سهم خود را طبق بودجه‌ی ۹۶ با ۸۵ درصد افزایش از ۱۳۱ ریال به ۲۴۳ ریال برساند. افزایش ۲۰درصدی فروش، کاهش ۳۱ درصدی هزینه‌ی مالی و افزایش ۱۹ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها از آیتم های تاثیر گذار بر این گزارش بوده است. […]

حمایت معتبر این سهم سیگنالی برای خرید

حفاری حفاری به مقاومت  بلند مدت شکسته شده پولبک زده و اکنون در قیمت ۳۳۰ تومان قرار دارد. محدوده‌ی حرکتی سهم برای کوتاه مدت ۳۱۷ الی ۳۴۰ تومان است و  در صورت عبور از مقاومت ۳۴۰ تومان تارگت  میان مدت سهم ۳۶۰ ، ۳۹۰ و تارگت بلند مدت ۴۳۰ تومان خواهد بود. سهم حمایت معتبری […]