مطالب توسط اماکو

قیمت محصول اصلی شرکت آماده عرضه اولیه ۵۰ درصد گران شد

رئیس انجمن کارخانجات ماکارونی ایران از افزایش ۵۰ درصدی قیمت ماکارونی خبر داد و گفت : قیمت‌های جدید تقریبا از ابتدای ماه رمضان اعمال شده است. مهدی آثاریان درباره افزایش ۵۰ درصدی قیمت ماکارونی به ایسنا گفت : قیمت‌های جدید تقریبا از اوایل ماه رمضان اعمال شده و مهم‌ترین دلیل،افزایش قیمت گندم از ۱۸۰۰ به […]