مطالب توسط اماکو

سهم دارای صف خرید آماده مرحله دوم افزایش سرمایه ۱۱۸ درصدی شد

شرکت بورسی دارای صف خرید، آماده اعمال افزایش سرمایه مرحله دوم ۱۱۸ درصدی شد تا بیش از ۱۱میلیارد تومان به سرمایه اسمی بیفزاید. شرکت مهرام پیرو تصمیمات مجمع فوق العاده ۲۶ اسفند گذشته مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از ۳٫۵ به ۲۰٫۴ میلیارد تومان در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه معادل […]