مطالب توسط اماکو

مشخصات کلی شرکت جدید و آماده عرضه ۱۰ درصدی در فرابورس

یک شرکت ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در بازار دوم فرابورس درج شد تا پس از معرفی توسط مدیران، آماده عرضه اولیه ۱۰ درصدی باشد. شرکت جنرال مکانیک پس از احراز شرایط پذیرش از ۱۸ خرداد ماه با نماد “رنیک” به عنوان صد و یازدهمین شرکت در بازار دوم فرابورس و […]

خروج موقت ۴ سهم مثبت و منفی دارای صف خرید و فروش برای مجمع

در پایان معاملات امروز، نماد ۴ سهم مثبت و منفی بورسی دارای صف خرید و فروش برای مجمع سالانه بسته می شود. در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی لاستیک بارز، فروسیلیس ایران، کاشی سعدی و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان برای مجمع سالانه متوقف می شود. براین اساس، “پکرمان، فروس، کسعدی” و ” وآذر” برای تصویب […]