مطالب توسط اماکو

“پرداخت”امروز معرفی می شود/زمان احتمالی عرضه اولیه بزرگترین در صنعت

شرکت به پرداخت که هفته گذشته به عنوان پانصد و نهمین شرکت در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شده ، امروز معرفی می شود تا سهام این شرکت ۹۵ میلیارد تومانی احتمالا” طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری عرضه اولیه شود. “پرداخت” بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک و تنها شرکت ایرانی حاضر در […]

بودجه ارائه شده این نماد لاستیک ساز با فرصت های رشدی

پکرمان گروه صنعتی بارز سود هر سهم خود در بودجه ۹۶ را با کاهش ۵ درصدی از ۵۵۴ به ۵۲۵ ریال برآورد کرده است. فروش شرکت با رشد ۱۹ درصدی از ۸۷۲ به ۱،۰۳۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. افزایش شیب بهای تمام شده نسبت به افزایش فروش شرکت منجربه کاهش  ۹ درصدی سود ناخالص […]

قراردادهای سودآور این شرکت پیمانکاری در بودجه برآوردی

حتاید سود خالص هر سهم شرکت تاید واتر خاور میانه ( حتاید ) در بودجه ۹۶ با افزایش ۲ درصدی نسبت به دوره ۱۲ ماهه ۹۵ مبلغ ۳۸۷ ریال برآورد شده است. درآمد حاصل از ارائه خدمات با ۴ درصد افزایش معادل ۱۶۱ میلیارد تومان برآورد شده است. هزینه های عملیاتی که مجموعا ۶ درصد […]

بهترین نقطه خرید این نماد حمل و تقلی با حداکثر بازدهی کوتاه مدت

حپترو  باتوجه به اینکه حپترو در کانال صعودی خود در نوسان است و اکنون در قیمت ۴۰۰ تومان در حال نزدیک شدن به کف کانال می باشد؛ محدوده‌ی مناسب خرید ۳۷۰  و با رعایت حد ضرر ۳۴۰ تومان است. در صورتی که حمایت ۳۴۰ تومان را به سمت پایین بشکند ۳۲۰ و ۳۰۰ تومان حمایت […]

پتانسیل پنهان این نماد دارویی

# دسینا شرکت لابراتوارهای سینادارو سود زیان خالص هر سهم خود در بودجه ۹۶ را با تعدیل مثبت ۳۰ درصدی از ۱،۷۹۳ ریال به ۲،۳۲۲ ریال افزایش داده است. فروش شرکت با افزایش ۲۹ درصدی از ۱۸۶ میلیارد تومان به ۲۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. تمامی فروش شرکت داخلی است و برآوردی برای صادرات […]