مطالب توسط اماکو

سهامداران این شرکت خودروساز هوشیار باشند

خاور شرکت ایران خودرو دیزل برای بودجه سال ۱۳۹۶ زیان هر سهم خود را با کاهش ۱۵ درصدی از ۷۵۳ ریال به ۶۳۷ ریال برآورد کرده است. فروش این شرکت طبق بودجه ۹۶ با رشد ۹۳ درصدی  افزایش ۱۰۹۰ به ۲۱۰۹ میلیارد تومان را نشان می دهد. با رشد قابل توجه بهای تمام شده شیب […]

بزرگترین شرکت بورس هیات مدیره جدید معرفی می کند

فولاد مبارکه که بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی ۷٫۵ هزار میلیارد تومانی است، از سهامداران خود دعوت کرد تا با حضور در مجمع، هیات مدیره جدید انتخاب کنند. براساس این گزارش، “فولاد” ساعت ۸ صبح چهارشنبه آینده ۲۵ اسفند ، مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل خواهد داد که در سالن اجتماعات […]