نبض بازار

نبض بازار سهام

نبض بورس

معاملات بورس

آخرین وضعیت بورس ساعت معاملات

خبری مهمی که روی فولاد تاثیر دارد

«فولاد» اولویت اصلی مدیریت را تامین حداکثری نیاز بازار داخل با تولید محصولات کیفی و قیمت تمام شده رقابتی اعلام کرد. همچنین این شرکت در شرایط دشوار تحریم با مدیریت مشکلات تامین الکترود و سایر مواد مصرفی سعی دارد در جهت حفظ موقعیت برند فولاد مبارکه در بازار های جهانی نیز حضور داشته باشد.

این شرکت در نظر دارد در سال۱۳۹۸ بیش از ۷میلیون و ۵۸۰هزار تن انواع محصولات تخت به فروش برساند و با توجه به اهمیت تامین نیاز بازار داخلی، فروش بیش از ۶میلیون و ۲۳۰هزار تن انواع محصولات در بازار داخل در برنامه آتی شرکت گنجانده شده است و همچنین مدیریت شرکت در نظر دارد یک هزار و ۳۵۰هزار تن انواع محصولات را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

«فولاد:» پیش بینی کرد که در سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بیش از ۷۴درصد نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ افزایش یابد که عمدتا به دلیل افزایش هزینه الکترود گرافیتی مصرفی به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ خرید مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ فروش شمش فولاد خوزستان و به تبع آن افزایش نرخ کتسانتره و گندله خریداری است.