سیگنال تکنیکال

سیگنال خرید سهم

سیگنال خرید رایگان

تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی اهداف قیمتی وبانک

همانطور ک در چارت قابل مشاهده است سهم در محدوده حمایتی کف کانال موازی خود قرار گرفته و ریزش سهم به پایان رسیده است. در قدم اول سهم  تا محدوده ۲۴۰۰ تومان رشد خواهد کرد و برای عبور از تراکم مقاومتی نیاز به حجم زیاد برای عبور با هدف ۳۴۰۰ تومانی دارد.

شستا بخریم؟

 

#شستا
سهم عرضه اولیه است و دیتای خاصی ندارد.
به هر حال بازگشایی دقیقا روی میدلاین کانال انجام شد اما کراس مویینگ های مک دی رو به پایین است که نشان از اصلاح بیشتر است. این در صورتی است که با تکمیل اصلاح، واگرایی مثبت در RSI مشاهده و موجب ریورس شدن قیمت می شود.
خرید پله ای با رعایت اصول مدیریت سرمایه توصیه می شود.

سیگنال پیشنهادی خرید

#بزاگرس
آپدیت
قیمت پس از شکست سقف کانال در حال تکمیل آخرین ریزموج های اصلاحی جهت تکمیل پولبک می باشد که به نظر می رسد سقف کانال موازی را هدف قرار داده است.
استوک نیز در حال آماده شدن جهت کراس رو به بالا و خروج از محدوده اشباع فروش است.