سیگنال تکنیکال

سیگنال خرید سهم

سیگنال خرید رایگان

تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

نگاهی به فملی از دریچه تکنیکال

در بررسی چارت فملی همانطور که مشاهده می شود سهم در کانال صعودی در حرکت است و پس از رشد قیمت تا محدوده ۴۹۶ تومان وارد فاز اصلاح شده و هم اکنون در حال تکمیل موج ۴ از ۵ موج صعودی است. نزدیک ترین حمایت پیش روی سهم در محدوده ۳۹۰ تومان در کف کانال است و در صورت از دست دادن این ناحیه حمایت بعدی در ۳۵۰ تومان قرار دارد. اهداف میان مدت سهم نیز ۴۹۰ و سپس ۵۲۰ در سقف کانال می باشد.