سیگنال تکنیکال

سیگنال خرید سهم

سیگنال خرید رایگان

تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

ونیرو و وضعیت تکنیکالی آن

نمودار ونیرو نشان دهنده چیست

این سهم با تثبیت بالای قیمت ۱۵۲ تومان می تواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند و از آنجا که نسبت به باقی همگروهی های خود عقب تر بوده است می تواند مد نظر اهالی بازار قرار گیرد.