سیگنال تکنیکال

سیگنال خرید سهم

سیگنال خرید رایگان

تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

سیگنالی که به هدف اول خود رسید. پیشنهاد سیو سود+سیگنال خرید جدید

سفارس که در محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ بارها سیگنال شده بود در محدوده ۶۹۰ الی ۷۵۰ به هدف اول خود رسیده است پیشنهاد میشود به صورت پله ای ظرف امروز و نهایتا دو روز کاری اینده از سهم خارج شوید.
نمادهای مرقام حتوکا و بفجر درحال حاصر شرایطی مشابه سفارس ۳۵۰ تومانی دارند.
میتوانید این سه نماد را جایگزین سفارس نمایید.
اهداف سهم
حتوکا:۱۹۰۰، ۲۲۰۰، ۲۴۰۰، ۲۸۰۰
مرقام:۱۲۰۰، ۱۴۰۰ ۱۷۰۰، ۲۱۰۰
بفجر:۱۴۵۰، ۱۹۰۰، ۲۲۰۰