تحلیل بورس،

تحلیل سهام بورسی، پیشنهاد خرید سهام  سبد سهام

بررسی گزارش تیر ماه چکاپا

شرکت در تیر ماه ۴۴۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به خرداد و اردیبهشت رشد ۴۴ درصدی داشته است.

نرخ فروش رول فلوتینگ در تیر ماه با رشد خوب ۲۰ درصدی همراه بوده است. نرخ فروش دو محصول دیگر نیز رشد داشته است .

در مجموع گزارش خوبی ارایه داده است .

بررسی گزارش تیر ماه کرماشا

فـروش کرماشا که در سال گذشته هر ماه بطور میانگین ۵۲ هزار تن بود در خرداد توانست فـروش ۵۰ هزار تنی را داشته باشد و در تیر نیز فـروش ۱۶ هزار تنی را ثبت کرده است.

نرخ فـروش اوره کشاورزی بدون تغییر و برابر با ۲۲،۲۳۰ ریال/کیلو است و اوره صادراتی در تیر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش ۶ درصدی داشته و به ۳۲،۵۷۵ ریال/کیلو رسیده است.

شرکت در فصل بهار ۷۲۳ میلیارد تومان سود ساخته که به ازای هر سهم ۷۷ تومان سود ساخته است.

حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار ۹۹ ،۷۴ درصد بوده است .حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۸ ، ۵۹ درصد بوده است .

بررسی گزارش تیر ماه پاکشو

فروش شرکت در تیر ماه ۲۳۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته  ۳۰ درصد افزایش داشته است.

فروش مقداری شرکت در تیر ماه بیش از ۲۱  هزار تن گزارش شده که نسبت به ماه پیش ۱۶ درصد افزایش داشته است.

نرخ فروش محصولات شرکت نیز افزایش یافته است.

گزارش تیر ماه شبهرن

شرکت در تیر ماه ۴۳۶ میلیارد تومان فروش داشته . فروش ۴ ماهه شرکت ۱۲۴۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است .

نرخ فروش اکسترکت(‌روانکار صادراتی) تقریبا برابر با نرخ فروش ریالی سال پیش بوده است

گزارش تیر ماه شفن

شفن در فروردین ماه فروش ۱۸۷ میلیارد تومانی داشته و نرخ فروش صادراتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است

فروش شفن در اردیبهشت ماه ۲۳۱۷ میلیارد تومان خرداد ۱۹۳۳ و در تیر ماه ۳۲۰۳ میلیارد تومان بوده و در مجموع ۹۵۸۳ میلیارد تومان فروش داشته است. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی کمتر است .

بررسی گزارش تیر ماه پارس

شرکت در تیر ماه ۱۴۰۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است.

فروش تجمعی شرکت در ۴ ماهه ۵۶۶۵ میلیارد تومان بوده است که نستب به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است.

فروش مقداری شرکت نسبت به خرداد ماه ۷ درصد رشد داشته است

نرخ فروش محصولات شرکت نیز نوسان محسوسی نداشته است. تنها استایرن مونومر ۱۸ درصد رشد و اتان ۷ درصد رشد داشته است

بررسی گزارش تیرماه کچاد

نرخ فروش کنسانتره نسبت به ماه قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

فروش تجمعی شرکت ۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است.

فروش تیر ماه شرکت ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین سه ماه گذشته رشد ۳۹ درصدی داشته است.

در مجموع گزارش بسیار خوبی است.