نوشته‌ها

roi_icon

انتظار بهبود بازار از فردا به این دلیل

عرضه آپ حدود ۶۰ میلیارد تومان از نقدینگی بازار را بلعید و به نظر می رسد امروز آخرین فشار فروش ناشی از تامین وجوه برای خرید سهام آپ و تسویه اعتبار شرکتهای کارگزاری باشد. انتظار می رود از فردا شاهد بهبود حجم و کیفیت معاملات در اکثر گروه های  بازار باشیم