نوشته‌ها

سبد سهام و سیگنال خرید کم ریسک

سبد سهام  و سیگنال خرید کم ریسک

 

این سه سهم را قبلا نیز در سیگنالهای خود معرفی کرده بودیم اما در حال حاضر به شرایط ایده آلی برای خرید نزدیک شده اند. هر سه سهم مناسب افراد کم ریسک و با ریسک متوسط می باشد  سبدی با رویکرد کوتاه مدت تا میان مدت ( حد اکثر سه ماه) تلقی می شود.

سرمایه گذاری سپه: بهترین محدوده خرید در ۱۲۰-۱۲۵ تومان واقع شده است. هدف اول ۱۴۲ تومان و هدف دوم در محدوده ۱۷۸ تومان قرار دارد. حد ضرر در ۱۱۵ تومان قرار دارد

کرمان: خرید این سهم در محدوده ۸۷۵-۸۹۵ تومان کم ریسک تلقی می شود. بنابراین در صورت منفی شدن این سهم میتوانید با در نظر گرفتن حد ضرر ۸۴۰ تومانی وارد سهم شوید. هدف اول سهم محدوده ۱۰۰۰ تومان و هدف بلند مدت آن ۱۳۰۰ تومان می باشد

ومعادن: هفته پیش در ۱۳۵ تومان این سهم را معرفی کردیم که تا محدوده ۱۴۸ نوسان کرد. اکنون دوباره میتوانید این سهم را در محدوده ۱۳۵ تومان خریداری کنید. هدف اول سهم ۱۵۵ و در صورت شکست آن به سمت ۱۷۰ تومان در حرکت خواهد بود.

سبدها و سیگنالهای قبلی بانک دی و فباهنر و وبانک ، ثتران همچنان معتبر می باشد.