نوشته‌ها

بازدهی جذاب بیش از ۲۰ درصدی در مدت ۱۵ روز کاری

 

سیگنال خرید کاما را در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه در قیمت ۵۷۰ تومان دادیم.

سهم تا ۶۸۹ تومان نیز رشد قیمتی داشته و به ۲ هدف اول قیمتی گفته شده رسیده است.

اکنون نیز در قیمت ۶۵۰ تومان می باشد.

در مدت ۱۵   روز کاری بیش از ۲۰  درصد بازدهی داشته است.

مطلب فوق به صورت ویژه بوده  اکنون برای شماهده همگان رایگان قرار داده شده است.

لینک سیگنال خرید کاما  در تاریخ   ۱۱  اردیبهشت ماه :

 

سبدی که کام سهامدار را شیرین کرد چند درصد بازدهی داشت

سبد پیشنهادی سهام که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه برای اعضای ویژه در سایت قرار داده شده بود، اکنون با محاسبه‌ی بازدهی و بررسی شرایط تکنیکالی به روز شده است.

در سبد فوق سهامی با بازدهی ۴۳، ۳۰ و ۲۰ درصد تاکنون داشته ایم.

سبد فوق برای اعضای ویژه بوده و اکنون برای مشاهده همگان به صورت رایگان قرار داده شده است.

لینک سبد پیشنهادی سهام در تاریخ ۱۵ فروردین:

 

۱۷ درصد بازدهی مبارک اعضای ویژه

چکاپا در تاریخ ۲  اردیبهشت در قیمت ۲۸۰ تومان معرفی شد و اکنون در محدوده‌ی ۳۳۰ تومان قرار دارد.

 

این سهم در مدت  ۴  روز کاری ۱۷ درصد بازدهی داشته است. اکنون نیز در قیمت ۳۳۰ تومان صف خرید می باشد.

 

اهداف ۳۸۰ و ۴۰۰ تومان پیش روی سهم است.

 

سیگنال فوق مخصوص اعضای ویژه بوده و اکنون برای مشاهده‌ی همگان به صورت رایگان قرار داده شده است.

لینک سیگنال چکاپا در تاریخ ۲  اردیبهشت:

۱۴ درصد بازدهی تنها در مدت ۳ روز کاری

ولصنم در تاریخ ۳ اردیبهشت در قیمت ۱۴۰ تومان معرفی شد و اکنون در محدوده‌ی ۱۶۰ تومان قرار دارد.

 

این سهم در مدت ۳ روز کاری ۱۴ درصد بازدهی داشته است.

هدف اول خود را رد کرده و در حال نزدیک شدن به هدف قیمتی بعدی می باشد.

 

سیگنال فوق مخصوص اعضای ویژه بوده و اکنون برای مشاهده‌ی همگان به صورت رایگان قرار داده شده است.

لینک سیگنال ولصنم در تاریخ ۳ اردیبهشت: