نوشته‌ها

شنیده ها و شایعات از سه نماد + معرفی حمایت ها و مقاومت ها

#شنیده های روز

شنیده های امروز دوشنبه ۲۲ آذر

وصندوق : مدیر عامل هلدینگ صندوق بازنشستگى خبر از تحقق تامین مالى ۵ میلیارد یوانى پتروشیمى مسجد سلیمان داد و گفت تامین مالى ٢٠٠ میلیون یورو براى باقى پتروشیمى ها در حال نهایى شدن است .

حمایت: ۱۶۰

مقاومت: ۱۷۳ ؛ ۱۸۳،

تپکو : خبرها حاکى از عرضه بلوک مدیریتى شرکت در ١٣ دى ماه با قیمت ١۴٠ تومان میباشد که گویا ۴ خریدار هم اعلام حضور کرده اند .

سایپا : شنیده ها حاکى از درخواست گزارش حسابرسى سازمان بورس براى شرکت هاى زیر مجموعه از جمله نیکان ابتکار و سایپا براى بازگشایى نماد میباشد .

حمایت:۱۳۳، ۱۲۶

مقاومت: ۱۴۶، ۱۶۸، ۱۹۸