نوشته‌ها

چهارمین تلاش بانک دولتی برای فروش بلوک ۵ درصدی شرکت خاص بازارسرمایه

چهارمین تلاش بانک دولتی برای فروش بلوک ۵ درصدی شرکت خاص بازارسرمایه

 بانک ملی ایران برای چهارمین بلوک ۵ درصدی شرکت سپرده گذاری مرکزی را عرضه می کند تا شاید این بار طلسم این واگذاری شکسته شود.
بانک ملی ایران بعد از واگذاری ۴ درصد سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی در اردیبشهت ۹۰ ، تاکنون سه بار و در روزهای ۱۳ آبان ، ۳۰ آذر و ۲۳ دی سال گذشته اقدام به عرضه ۵ درصد از این شرکت خاص بازارسرمایه کرد اما نتیجه ایی به دست نیاورد.

حال برای چهارمین بار در صدد عرضه این بلوک برآمده تا شاید طلسم این واگذاری شکسته و سقف مالکیت حداکثر ۵ درصدی بانک ملی رعایت شود.

به این ترتیب، چهارشنبه آینده ۲۷ مرداد دی ۲۵ میلیون سهم شرکت سپرده گذاری مرکزی ( که دارای سرمایه اسمی ۵۰ میلیارد تومانی است) از سوی کارگزاری بانک ملی به قیمت پایه هر سهم ۶۶۰ تومان و به صورت یکجا و نقد، روانه میز فروش بازار سوم فرابورس می شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی به دلیل مسئولیت ثبت همه اسناد و اوراق بهادار قابل معامله، یکی از مهمترین و خاص ترین شرکت ها و از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران بشمار می رود.