نوشته‌ها

نکاتی خواندنی از نماد شمواد و بمپنا / تحلیل تکنیکال سهام

شمواد

در تصویر زیر اخرین تحلیل نماد شمواد رو مشاهده میکنیم. نماد روی خط روند وحمایتی بلند مدت قرار گرفت و مشکوک به الگوی کف دوقلو هست و با صرف مدت زمانی بر روی این حمایت ظرف زمان رو پر کرد و به خوبی به محدوده مورد نظر واکنش نشان داد . اکنون با گذر از مقاومت سنگین ۴۱۵ ( خط گردن دو قلو) میتوان تغییر روند را تایید کرد و در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت نماد کم ریسک و ارزنده خواهد بود .

photo_2016-07-20_11-50-32

همچنین به کمک مکدی میتوان نقاط حمایتی مقاومتی رو با اطمینان بیشتری در نظر گرفت .

photo_2016-07-20_11-51-13

در تصویر زیر هم به کمک اندیکاتورها مشاهده میکنیم نماد رفتار منظمی داشته و اکنون در محدوده حمایتی مناسبی به سر میبرد

photo_2016-07-20_11-51-43

بمپنا

در تصویر زیر اخرین وضعیت و تحلیل نماد بمپنا رو مشاهده میکنیم . پس از شکل گیری الگوی AB=CD و تاچ هدف ۱۶۰۰ تومانی شروع به اصلاح کرد و اکنون با اصلاح نیمی از مسیر طی شده در محدوده حمایتی قیمتی و تراکم زمانی ، تشکیل الگوی هارمونیک داده و در مکدی شاهد شکل گیری کف دو قلو هستیم و اندیکاتورها در حالت اشباع فروش هستند . با توجه به گفته های فوق نماد در بازه  زمانی میان مدت با حد ضرر ۱۱۰۰ و هدف قیمتی سقف قبلی  کم ریسک ارزیابی میشود .

photo_2016-07-20_11-52-09

در تصویر زیر به کمک اندیکاتورها مشاهده میکنیم نماد بمپنا در اشباع کامل فروش به سر میبرد .

photo_2016-07-20_11-52-33

تحلیلگر : مجید معیدی

فروشندگان حقوقی فلزاتی ها / تداوم حمایت ها از بانکی ها وبیمه ای ها

فروشندگان حقوقی فلزاتی ها / تداوم حمایت ها از بانکی ها وبیمه ای ها

برای مشاهده کامل تصویر بر روی آن کلیلک کنید

photo_2016-04-27_09-25-00

فلزات بانک وبصادر ومعادن کگل کچاد خودرو