نوشته‌ها

دو سیگنال از نمادهای ساختمانی+زمان ورود به سهم

دو سیگنال از نمادهای ساختمانی+زمان ورود به سهم

در دو نماد ثاخت و ثمسکن به دقت نوسانات قیمتی را دنبال کنید. این دو سهم پتانسیل صادر کردن سیگنالهای کوتاه مدت و میان مدت را دارا می باشند.
ثاخت در صورت عبور از ۱۳۰ تومان دو هدف ۱۴۲ در کوتاه مدت و ۱۵۵ در میان مدت را خواهد داشت. حد ضرر سهم در ۱۲۰ تمان واقع شده است. قیمت سهم در حال حاضر ۱۲۷۴ ریال می باشد
ثمسکن : حد ضرر و حمایت سهم در ۱۱۰ تومان می باشد. خرید شما هر چقدر به این عدد نزدیک باشد بهتر است. سهم دو هدف ۱۲۱ و ۱۳۰ تومان را برای یک دوره میان مدت پیش رو دارد.

سبد سهام و سیگنال خرید کم ریسک

سبد سهام  و سیگنال خرید کم ریسک

 

این سه سهم را قبلا نیز در سیگنالهای خود معرفی کرده بودیم اما در حال حاضر به شرایط ایده آلی برای خرید نزدیک شده اند. هر سه سهم مناسب افراد کم ریسک و با ریسک متوسط می باشد  سبدی با رویکرد کوتاه مدت تا میان مدت ( حد اکثر سه ماه) تلقی می شود.

سرمایه گذاری سپه: بهترین محدوده خرید در ۱۲۰-۱۲۵ تومان واقع شده است. هدف اول ۱۴۲ تومان و هدف دوم در محدوده ۱۷۸ تومان قرار دارد. حد ضرر در ۱۱۵ تومان قرار دارد

کرمان: خرید این سهم در محدوده ۸۷۵-۸۹۵ تومان کم ریسک تلقی می شود. بنابراین در صورت منفی شدن این سهم میتوانید با در نظر گرفتن حد ضرر ۸۴۰ تومانی وارد سهم شوید. هدف اول سهم محدوده ۱۰۰۰ تومان و هدف بلند مدت آن ۱۳۰۰ تومان می باشد

ومعادن: هفته پیش در ۱۳۵ تومان این سهم را معرفی کردیم که تا محدوده ۱۴۸ نوسان کرد. اکنون دوباره میتوانید این سهم را در محدوده ۱۳۵ تومان خریداری کنید. هدف اول سهم ۱۵۵ و در صورت شکست آن به سمت ۱۷۰ تومان در حرکت خواهد بود.

سبدها و سیگنالهای قبلی بانک دی و فباهنر و وبانک ، ثتران همچنان معتبر می باشد.

سیگنال خریدی برای نوسانگیری

سیگنال خریدی برای نوسانگیری

در بانک دی، شاهد افزایش محسوس حجم معاملات نماد در محدوده حمایتی سهم هستیم. سهم در محدوده منفی ۱۵۴-۱۵۵ تومان در حال حاضر در حال معامله می باشد. حد ضرر این سهم در ۱۴۷ تومان واقع شده است و محدوده ۱۵۰ تومان محدوده حمایتی بسیار قوی سهم محسوب می شود. انتظار داریم در کوتاه مدت سهم به سمت ۱۶۵ تومان حرکت کند. هدف میان مدت ۱۸۰ و هدف بلند مدت سهم ۲۲۰ تومان می باشد. توصیه می شود افراد کم ریسک و با ریسک متوسط مقداری از سبد خود را در محدوده یاد شده به این سهم اختصاص دهند.

بانک دی

پیش بینی معاملات گروه بانکی در بازار ۱۲ اردیبهشت ماه

بانکیپیش بینی معاملات گروه بانکی در بازار ۱۲ اردیبهشت ماه

در گروه بانکی انتظار داریم از فردا وضعیت  معاملات به سمت بهبود قیمتی پیش برود. احتمالا با شروع اندک منفیِ نمادهای گروه، موج خریداران در درصدهای منفی باعث افزایش تقاضا و ورود نمادها به محدوده مثبت در بازار فردا خواهد شد. همانطور که در نمودار شاخص گروه نیز مشاهده میکنید این گروه فردا به حمایت تکنیکالی خود برخورد میکنند. در کوتاه مدت نوسان ۴-۶ درصدی در نمادهای گروه به صورت فرسایشی دیده میشود، اما برای گزینه میان مدت، میتوانید نمادهای بانکی را زیر نظر داشته باشید. تجدید ساختار نمادهای بانکی میتواند تغییرات گسترده ای در وضعیت بنیادین این گروه ایجاد نماید. توصیه میشود همواره بخشی از سبد خود را به بانکیها اختصاص دهید.

وبملت وبصادر بانک ملت بانک دی پست بانک وپست وپاسار بانک پاسارگاد وتجارت بانک تجارت