نوشته‌ها

سیگنال پر ریسک و ۴۰ درصدی+بهترین نقطه خرید و فروش

سیگنال پر ریسک و ۴۰ درصدی+بهترین نقطه خرید و فروش

سهم تکمبا از جمله سهمهای پر ریسک و پر نوسان بورس محسوب می شود. خرید و فروش و ورود به این سهم تنها برای افراد پر ریسک مناسب می باشد. همانطور که در شکل ملاحظه میکنید ، تکمبا با مقداری ریزش دیگر از محدوده ۸۲ تومان میتواند به محدوده ۷۵ تومان نزدیک شود که خط حمایت بلند مدت این سهم نیز در این نقطه واقع شده است. خرید سهم در این محدوده میتواند با دو هدف نوسانگیری کوتاه مدت تا ۸۴ تومان و میان مدت تا محدوده ۱۰۰ تومان برای افراد پر ریسک مناسب باشد. شما نباید بیش از ۱۵ درصد سبد خود را به این سهم اختصاص دهید.

 

تکمبا

نوسانگیری، بورس، تکمبا، سیگنال تکنیکال، اماکو

سبد سهام ۸ سهمی با بازدهی فوق العاده

بانک ملت: خرید در محدوده ۲۱۰-۲۲۰ تومان با هدف ۲۴۵ و ۲۶۰ تومان. این سهم فوق العاده کم ریسک می باشد و برای افرادی که با دید مجامع قصد خرید سهم دارند بسیار مناسب می باشد.

وپارس: خرید اولین پله در محدوده ۱۲۵-۱۳۰ با هدف ۱۶۰ تومان در فاصله زیر سه ماه و ۱۹۵ تومان در میان مدت. وپارس سهم کم ریسکی می باشد و حد ضرر آن در ۱۱۸ تومان قرار دارد.

کماسه: این سهم در ۱۸۰ تومان معرفی شد و هدف ۲۰۰ تومانی برآوردی را نیز ثبت کرد. در حال حاضر سهم در حال پول بک به خط روند شکسته شده می باشد.بهترین محدوده خرید در ۱۹۰ تومان قرار دارد. هدف سهم ۲۲۰ و ۲۴۵ می باشد. حد ضرر در ۱۸۰ تومان واقع شده است.

شکلر: این نماد را به خوبی زیر نظر داشته باشید. در صورتیکه با قدرت از مقاومت بسیار معتبر ۳۰۰ تومان عبور نماید ابتدا به ۳۵۰ تومان خواهد رسید. و در میان مدت می تواند به هدف ۴۰۰ و ۴۵۰ تومانی نیز برسد. سهم پر ریسک می باشد. حد ضرر در ۲۸۵ تومان قرار دارد.

وبوعلی: این سهم تنها برای نوسانگیران مناسب می باشد. منتظر خرید این سهم در محدوده ۱۴۰-۱۴۵ باشید و آماده فروش آن در کوتاه مدت در محدوده ۱۶۰-۱۶۵ تومان بمانید. در صورت شکست ۱۶۵ تومان اهداف بالایی خواهد داشت اما اینکار برای این سهم بسیار دشوار خواهد بود

فمراد: سقف کانال خود در ۲۷۵ تومان را شکسته است و در حال حاضر در حال پول بک به آن می باشد. خرید در محدوده ۲۷۰-۲۸۰ تومان با حد ضرر ۲۷۰ تومان برای افراد پر ریسک مناسب می باشد. هدف سهم در محدوده ۳۲۰-۳۳۰ تومان می باشد که در یک دوره ۲ ماهه قابل دستیابی خواهد بود. سهم در حال حاضر در دامنه منفی در محدوده ۲۸۰ تومان در حال معامله می باشد.

کتوکا : این سهم نیز به خوبی سقف کانال خود را شکسته و به آن پول بک کرده است.  هدف اول کتوکا ۶۰۰ و  در میان مدت هدف ۶۵۰ تومانی را پیش رو دارد که در یک دوره ۳ ماهه و به شرط عبور موفق از ۶۰۰ تومان  قابل دستیابی می باشد. بهترین محدوده خرید کتوکا در دامنه ۵۱۰-۵۳۰ می باشد. حد ضرر در ۵۰۰ تومان قرار دارد.

مفاخر:خط روند نزولی خود را شکسته است و باید آماده بود به زودی به سمت ۴۴۰ تومان حرکت کند.حد ضرر در ۳۶۵ تومان قرار دارد.

سبد سهام و سیگنال خرید کم ریسک

سبد سهام  و سیگنال خرید کم ریسک

 

این سه سهم را قبلا نیز در سیگنالهای خود معرفی کرده بودیم اما در حال حاضر به شرایط ایده آلی برای خرید نزدیک شده اند. هر سه سهم مناسب افراد کم ریسک و با ریسک متوسط می باشد  سبدی با رویکرد کوتاه مدت تا میان مدت ( حد اکثر سه ماه) تلقی می شود.

سرمایه گذاری سپه: بهترین محدوده خرید در ۱۲۰-۱۲۵ تومان واقع شده است. هدف اول ۱۴۲ تومان و هدف دوم در محدوده ۱۷۸ تومان قرار دارد. حد ضرر در ۱۱۵ تومان قرار دارد

کرمان: خرید این سهم در محدوده ۸۷۵-۸۹۵ تومان کم ریسک تلقی می شود. بنابراین در صورت منفی شدن این سهم میتوانید با در نظر گرفتن حد ضرر ۸۴۰ تومانی وارد سهم شوید. هدف اول سهم محدوده ۱۰۰۰ تومان و هدف بلند مدت آن ۱۳۰۰ تومان می باشد

ومعادن: هفته پیش در ۱۳۵ تومان این سهم را معرفی کردیم که تا محدوده ۱۴۸ نوسان کرد. اکنون دوباره میتوانید این سهم را در محدوده ۱۳۵ تومان خریداری کنید. هدف اول سهم ۱۵۵ و در صورت شکست آن به سمت ۱۷۰ تومان در حرکت خواهد بود.

سبدها و سیگنالهای قبلی بانک دی و فباهنر و وبانک ، ثتران همچنان معتبر می باشد.