نوشته‌ها

سه گروه بزرگ بورسی آماده حرکت در خرداد ماه ؟

سه گروه بزرگ بورسی آماده حرکت در خرداد ماه؟

 

در حالی وارد هفته دوم خرداد ماه می شویم  که از منظر تکنیکالی، شاخصهای برخی گروه های بزرگ در وضعیت ایده آلی قرار دارد. شاخص گروه بانکی یکی از آماده ترین گروه های بازار می باشد. از منظر تکنیکالی امکان بازگشت قیمتی بیشتر نمادهای این گروه در طی روزهای آتی وجود دارد.

اما دومین گروه که پتانسیل بازگشت دارد، گروه پالایشی می باشد، این گروه نیز با افت و خیز قیمت نفت در حال نوسان می باشد.

گروه خودرویی شاید تاثیر گذارترین گروه در میان گروه های بورسی باشند. شاخص این گروه هم اکنون با برخورد به سقف روند نزولی مقداری عقب نشینی کرده است اما در عین حال به حمایتهای مهمی رسیده است. در صورتیکه این گروه بتواند با بازگشایی سایپا همچنان روند مثبت خود را نگه دارد میتواند روند صعودی قابل توجهی را به سمت سقف قبلی خود انجام دهد. بازگشایی بد سایپا نیز میتواند روند گروه را کاملا منفی و رو به پایین نماید.

در صورتیکه سایپا بتواند بازگشایی مناسبی داشته باشد و به صف فروش کشیده نشود و یا بعد از یکی دو روز دوباره متعادل و رو به بالا حرکت کند میتوان گفت بعد از مدتها شاهد رشد عمومی بازار در همراهی گروه خودرو، بانک و پالایشی خواهیم بود که این اتفاق م یتواند در خرداد ماه تحقق یابد.


رشد بازار، پالایشی، خودرویی، بانکی