نوشته‌ها

شایعات و شنیده ها از ۳ نماد / معرفی حمایت ها و مقاومت ها

 شایعات امروز شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

(ارقام به ریال می باشد)

ثاژن : شنیده ها حاکى از عقد قرارداد مشارکت در پروژه ای عظیم در آلانیای ترکیه باعث اقبال بازار به ثاژن شده است که میتواند تاثیر بسزایى در سود شرکت داشته باشد .

حمایت: ۵۱۱۸

مقاومت:۶۳۱۳

ونفت : خبرها از تعهد دولت در جهت دادن سهمیه نفت به صورت تضمینى به پروژه قشم از ۵ سال به ١٠ سال افزایش پیدا کرده و وزیر هم امضاء کرده گویا این مهم شرط سرمایه گذار خارجى خریدار نفت قشم بوده است .

حمایت:۲۲۷۱

مقاومت:۲۷۳۳  

بکام : شنیده میشود بزرگترین قرارداد فیبر نورى به طول ٢٢ هزار کیلومتر توسط بکام اخذ شده است و مذاکره با شرکت ژاپنى جهت سرمایه گذارى در شهید قندى و احداث کارخانه مشترک در جریان میباشد .

حمایت:۲۱۱۷

مقاومت:۲۷۲۲

در نظر داشته باشید شنیده ها نمی تواند معیار خرید یا فروش باشد و تنها معیاری است برای بدست آوردن اطلاعاتی اولیه و در راستای تصمیم گیری باید تحلیل های کافی هم صورت گیرد.