نوشته‌ها

موشکافی زیان این نماد دارویی در گزارش ۳ ماهه

بررسی صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ داروسازی کوثر

 • شرکت دارویی کوثرسود پیش بینی شده هر سهم سال ۹۵ خود را بر اساس عملکرد واقعی ۵۸ ریال اعلام کرده است که این رقم در سال گذشته معادل ۶۸۲ ریال به ازای هر سهم بوده است و شناسایی ۶۱۰ ریال از این سود از محل فروش سرمایه گذاری صورت پذیرفته بود. بررسی صورت های مالی ۳ ماهه نشان دهنده این موضوع است که زیان سه ماهه واقعی این شرکت برابر با ۳۲ ریال و در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با ۵۳ ریال زیان به ازای هر سهم بوده است. این پیش بینی حاوی نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره شده است:
 • فروش شرکت در سه ماهه نخست سال مبلغ ۱۷ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۲۷۲ درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت با توجه به پیش بینی فروش ۷۶ میلیارد تومانی در سال ۹۵،موفق به پوشش ۲۳ درصدی فروش خود در سه ماهه نخست گشته که مطلوب ارزیابی میگردد.
 • به لحاظ مقدارفروش نیز شرکت موفق به پوشش ۲۲ درصدی پیش بینی خود در سه ماه ابتدایی سال گردیده است. اما نکته قابل توجه در این مورد رشد ۲۱۷ درصدی مقدار فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

 

 • حال این سوال مطرح میشود که دلیل رشد مبلغ و میزان فروش دکوثر در چیست؟
 • عمده محصول شرکت کپسول می باشد که میزان تولید آن نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشدی ۱۴۳ درصدی داشته و به همین ترتیب شرکت موفق به افزایش میزان فروش آن به میزان قابل توجه ۱۹۵ درصد گردیده است. همچنین شرکت توانسته در سه ماه نخست ۲۰درصد از میزان فروش آن را پوشش دهد که مطلوب به نظر می رسد.
 • دیگر محصول با اهمیت شرکت قرص است که مقدار تولید آن نسبت به سه ماه نخست سال گذشته ۸۸ درصد افزایش یافته و میزان فروش آن نیز رشد خیره کننده ۲۷۲ درصدی را داشته است. این محصول در سه ماه نخست با پوشش ۳۰ درصدی روبرو گردیده است.

 

 • با بررسی بیشتر صورت های مالی شرکت نکات منفی زیر قابل مشاهده است:
 • حاشیه سود ناخالص شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد بوده است که این عدد در سه ماه نخست امسال به مبلغ ۲۲ درصد کاهش یافته است. افزایش بهای تمام شده پیش بینی شده در بودجه شرکت لزوم توجه شرکت را به بهای تمام شده محصولات نشان می دهد.
 • اما به نظر می رسد که اصلی ترین مشکل شرکت که موجب کاهش حاشیه سود آن می شود عدم توانایی شرکت در کنترل هزینه های مالی و اداری است. در سه ماه نخست سال گذشته این مورد به میزان ۴ میلیارد تومان بوده است که ۸۵ درصد از فروش شرکت را تشکیل داده است. این هزینه ها امسال نیز با رشد خود به مبلغ ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان رسیده است.
 • بنظر می رسد رشد هزینه های مالی و اداری و نسبت بالای این هزینه ها به فروش مهمترین عاملی است که شرکت را با مشکل مواجه کرده و موجب کاهش حاشیه سود آن گردیده است.

 

 • جمع بندی:
 • سود انباشته شرکت در حال حاضر ۳۹۴ میلیارد ریال است. همچنین سهم در تاریخ تهیه این گزارش با قیمت ۱،۷۱۰ریال و با نسبت P/E 29،۵ در بازار اول بورس در حال انجام معامله می باشد.
 • با توجه به اینکه عمده بازار شرکت داخلی است و تنها حدود ۲ درصد از فروش شرکت را صادرات تشکیل می دهد تغییرات نرخ ارز و یکسان سازی آن ریسکی را متوجه شرکت نخواهد کرد.
 • در صورت کاهش هزینه های مالی و اداری شرکت، سود تخصیص یافته به هر سهم از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در سال ۹۴ به دلیل شناسایی درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به میزان ۳۲ میلیارد تومان، سود هر سهم شرکت از ۷۱٫۲ریال به ۶۸۲ ریال افزایش یافته است.
 • در مجموع بودجه بندی کوثر با تعدیل در هزینه های مالی و اعمال تعدیل قیمت و مقدار فروش واقع بینانه ارزیابی می گردد. افزایش در فروش با توجه به تولید در حداکثر ظرفیت و عدم پیشرفت خط تولید داروهای جنرال و سوسپانسیون سفالسپورین و متصور نیست. تنها راه امکان افزایش سود هر سهم کاهش هزینه های مالی و اداری می باشد.