نوشته‌ها

تعدیل مثبت دور از ذهن یک نماد پتروشیمی

شپترو

اولین پیش بینی هر سهم منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ ( حسابرسی شده )

خلاصه مدیریتی

شرکت پتروشیمی آبادان در بودجه سال ۱۳۹۵ سود هر سهم خود را از زیان ۳۹۷ ریالی در سال ۹۴ به ۱۱۷ ریال سود رسانده است که تعدیل مثیت ۱۱۳ درصدی داشته است. عمده دلیل افزایش سود خالص شرکت پیش بینی رشد ۷۶ درصدی فروش و افزایش تاثیر گذار درآمدهای غیر عملیاتی می باشد. صورتهای مالی پتروشیمی آبادان حاوی نکات مهمی می باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته ایم:

بررسی آیتم های مهم صورت سود و زیان

فروش شرکت از ۱،۱۲۷ میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۲،۰۳۶ میلیارد ریال در بودجه ۹۵ رسیده است. که عمده دلیل آن افزایش ۷۶ درصدی مقدار فروش می باشد و بیشترین تاثیر پذیری را پلی وینتل کلراید با افزایش ۱۰۳ درصدی داشته است. اما نرخ فروش محصولات تغییر به خصوصی نداشته است.

مهمترین محصول شرکت بر حسب ارزش فروش آن پلی وینتل کلراید می باشد که ۸۰% فروش شرکت به مبلغ ۱،۲۳۳ میلیارد ریال را شامل می شود. همچنین این شرکت پیش بینی مقداری فروش این محصول را از ۲۷ هزار تن به ۴۶ هزار تن افزایش داده است. که البته در این زمینه دلیلی افشا نکرده است.

 با این وجود به نظر می رسد پیش بینی فروش شرکت خوش بینانه باشد زیرا نرخ محصولات تغییری نکرده است اما شرکت میزان فروش را خیلی بالا برآورد کرده دلیلی برای این میزان افزایش با توجه به شرایط فعلی صنعت و رکود حاکم بر بازار پتروشیمی وجود ندارد.

قیمت فروش هر تن محصولات نیز با استفاده از تقاضای بازار، قیمت های هفتگی بورس کالا، پیشنهادات مشتریان و قیمت های جهانی تعیین می شوند.

 ۷۰% از فروش های شرکت پتروشیمی آبادان داخلی و ۳۰%  آن خارجی می باشد.

هزینه های اداری عمومی و فروش نیز با ۴۵% رشد ۷۶ میلیارد ریال می باشد. که بیشترین آیتم تاثیر گذار بر این مبلغ مربوط به هزینه های فروش صادراتی می باشد که در بودجه ۹۵ با ۳۰۰% افزایش ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

سود عملیاتی شرکت در بودجه ۹۵ با ۱۰۸% تعدیل مثبت ۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

هزینه های مالی از ۸۸ میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۲۲۰  میلیارد مبلغ در بودجه سال ۹۵ رسیده است که معادل ۱۹۷ درصد رشد است. عمده ترین آیتم تسهیلات مالی قرار داد تسهیلات مالی سلف می باشد که به مبلغ ۱۲۲ میلیارد ریال می باشد و سهم ۵۵ درصدی از کل تسهیلات ۹۵ را شامل می شود. شرکت در خصوص ضرورت تمدید تسهیلات اخذ شده و همچنین تسویه و جایگزینی تسهیلات فروش سلف موازی پیش بینی کرده طی سال ۹۵ معادل تسهیلات در صورت مالی همواره به بانک ها و موسسات بدهی داشته باشد.

خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت ۲۸۰ میلیارد ریال می باشد. که این میزان رشد ۱۵۴۷ درصدی نسبت به دوره قبل دارد. و عمدتا  ناشی از کاهش هزینه های واحد خرمشهر و افزایش ۳۰۰ میلیارد ریالی سود فروش دارایی های غیر مولد (فروش زمین مربوط به کارخانه پلوکا در شهرستان کرج و فروش برخی از زمین های حفارشرقی در منطقه آزاد اروند)  می باشد.

پتروشیمی آبادان با ۱۳۰ درصد تعدیل مثبت سودخالص را ۷۳ میلیارد ریال برآورد کرده. این در شرایطی است که در سال ۹۴ زیان ۲۹۴ میلیارد ریالی را پشت سر گذاشته است.

سودخالص هر سهم در بودجه ۹۵ با ۱۲۹ درصد تعدیل مثبت ۱۱۷ ریال می باشد. که این مبلغ در دوره مشابه قبل ۳۹۷ ریال زیان بوده است.

زیان انباشته هر سهم بر اساس آخرین صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ۶۷ ریال می باشد.

P/E  پتروشیمی آبادان ۱۹٫۰۸ می باشد.

پتروشیمی آبادان برای سال مالی ۹۵ تولید خود را با توجه به میزان مواد اولیه قابل دسترس بر مبنای ۸۵% ظرفیت اسمی قرار داده است. و به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز نمی تواند در سطح ظرفیت اسمی فعالیت کند.

نتیجه گیری

با رکود حاکم بر صنعت پتروشیمی و عدم افزایش قیمت محصولات رسیدن به بودجه اعلامی کمی خوش بینانه به نظر می رسد. احتمال اینکه شرکت برای امسال پیش بینی سود هرسهم خود را با تعدیل منفی گزارش دهد وجود دارد.