نوشته‌ها

اقبال پیش روی یک تک سهم جذاب

کگاز

اولین پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ ( حسابرسی نشده )- اصلاحیه

 • خلاصه مدیریتی

شرکت شیشه و گاز در بودجه سال ۱۳۹۵ سود هر سهم خود را از ۱۰ تومان به ۲۳۲ تومان رسانده است که عمده دلیل افزایش سود شرکت را افزایش میزان فروش و افزایش درآمدهای سرمایه گذاری عنوان کرده است. صورتهای مالی کگاز حاوی نکات مهمی می باشد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته ایم:

 • بررسی آیتم های مهم صورت سود و زیان
 • شرکت شیشه و گاز پیش بینی فروش خود را در بودجه ۹۵ با ۲۱% افزایش مبلغ ۸۸۵ میلیارد ریال برآورد کرده است. عمده دلیل رشد فروش افزایش ۱۸ درصدی مقدار فروش است که به سطح ۶۱۵۰۰ تن رسیده است و در این بین بطر لایت و بطرصادراتی بیشترین تاثیر بر افزایش مقداری فروش را دارند. در ارتباط با نرخ فروش نیز، بطر لایت با رشد ۱۵ درصدی بیشترین افزایش نرخ را دارا می باشد.
 • مهمترین محصولات شرکت شامل بطرلایت(شمس آباد)، بطر صادراتی، بطر و بلور می باشد که به ترتیب ۴۲، ۳۰، ۲۶ و ۲ درصد از کل فروش را شامل می شوند.
 • خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی شرکت با ۷۳ % افت نسبت به دوره ۱۲ ماهه ۹۴ معادل ۳،۴۸۱ میلیون ریال برآورد شده است.
 • سودو زیان خالص شرکت نیز با ۲۱۹۳% رشد نسبت به سال مالی ۹۴ مبلغ ۵۸۱ میلیارد ریال برآرود شده است. این افزایش سود پایدار است و غیر عملیاتی نیست. و با توجه به این شرایط، بازار به این سهم می تواند P/E  مثبت دهد و جا برای رشد آن وجود دارد.
 • سودهر سهم نیز برای پیش بینی ۹۵ معادل ۲،۳۲۸ ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه دوره قبل رشد ۲۱۸۲ درصدی داشته است. هم چنین این شرکت از سال ۹۲ با کاهش سود آوری مواجه بوده است به گونه ای که سود هر سهم خود را از مبلغ ۱۰۲۲ ریال در سال ۹۲ به ۴۸۵ ریال در سال ۹۳ و ۱۰۲ ریال در سال ۹۴ رسانده است. اما با توجه به پیش بینی افزایش فروش سود هر سهم خود را ۲۳۲۸ ریال پیش بینی کرده  است.
 • کگاز برای سال ۹۵ تصمیم دارد درآمد سرمایه گذاری (غیر عملیاتی) خود را از محل سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۵۰۹ میلیارد ریال برساند. که این مبلغ در صورت های مالی شرکت هیچ گونه افشایی نشده است. و تنها در گروه سایر سرمایه گذاری ها قرار گرفته است.
 • سود انباشته هر سهم ۱۲۷ ریال می باشد. که این مبلغ در سال ۹۳ در نظر گرفتن سرمایه همان دوره ۳۰۸ ریال بوده است.
 • P/E  کگاز با در نظر گرفتن تعدیلات ۲  می باشد. اگر این نسبت را با سود قبل از تعدیل( ۲۵۷ ریال ) محاسبه کنیم P/E  آن ۲۱ می شود.
 • هزینه مالی سال ۹۵ با ۲% کاهش نسبت به مدت مشابه ۹۴ معادل ۴۰ میلیارد ریال می باشد. که تغییر خاصی نسبت به سال قبل نداشته است. وتنها آیتم پررنگ تر آن نسبت به تسهیلات ۹۴ مربوط به هزینه تسهیلات بانک صنعت و معدن می باشد.
 • عایدات ارزی شرکت در سال ۹۵ با ۲۵۰% افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به مبلغ ۲۰۳ میلیارد ریال و مصارف ارزی نیز ۴۰ میلیارد می باشد که در سال ۹۴ هیچ گونه مصارف ارزی نداشتیم. و این باعث شده مازاد عایدات بر مصرف نسبت به سال قبل رشد ۱۷۶ درصدی داشته باشد.
 • افزایش سرمایه
 • سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد. کگاز در نظر دارد تا تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۳۰ مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه بدهد. افزایش سرمایه ( سال مالی ۹۳) به مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال در مرحله عرضه عمومی حق های استفاده نشده به تعداد ۱۱۶۳۲۱۰۵ عدد می باشد.
 • تولید و ظرفیت شرکت

از آنجا که خط تولید بلور متوقف گردیده است میزان مصرف سیلیس کاهش یافته و میزان مصرف شیشه خرده و کربنات افزایش می یابد و  برای تولید بطر نیاز به خرید شیشه خرده ممتاز نخواهد بود و کربنات به عنوان بیشترین ماده اولیه بطر محسوب می گردد.

دلیل توقف خط بلور نیز قدیمی بودن خط تولید و کوره ها و هزینه های گزاف حفظ و نگهداری خط بلور و کم شدن حاشیه سود آن می باشد. افزایش نرخ بلور نیز به دلیل تولید سفارشات جدید و فروش آن ها با نرخ بالاتر از محل موجودی انبار جدید بوده است. وفروش محصولات اول دوره به دلیل قدیمی بودن طرح آن ها با نرخ پایین تر انجام گرفته است و به همین منظور میانگین نرخ کلی پایین بوده است.

ظرفیت عملی شرکت نیز برای تولید بطر با پوشش ۹۰ درصدی ظرفیت اسمی ۳۵،۰۰۰ می باشد. همچنین تغییر ظرفیت اسمی و عملی بطر به نسبت سال گذشته به این دلیل است که بطر صادراتی در حقیقت همان تولید با کیفیت تر مهرآباد و شمس آباد می باشدو به دلیل اهمیت  بالای صادرات و وجود سفارشات فراوان از کشورهای هم جوار از جمله عراق شرکت به سمت تولید بطر صادراتی حرکت نموده است.

مبنای نرخ ارز مورد استفاده برای صادرات محصولات نرخ بازار ارز می باشد.