نوشته‌ها

شنیده اماکو از سود جدید سایپا+وضعیت تکنیکال+ یک توصیه مهم

شنیده اماکو از سود جدید سایپا+وضعیت تکنیکال+ یک توصیه مهم

طبق بررسیهای اماکو از شرکت سایپا، این شرکت توان سود سازی تا محدوده ۳۰۰ ریال را دارد اما سیاست این مجموعه اعلام یکباره آن نخواهد بود. تعدیل سایپا در چند مرحله و در گزارشهای سه یا شش ماهه نیز اتفاق خواهد افتاد تا حمایتها از سهم ادامه داشته باشد. در مرحله اول یعنی زمان فعلی که سهم متوقف شده است،  به احتمال خیلی قوی سایپا حدود ۸۰ ریال به سود خود اضافه خواهد کرد و سود خود را در محدوده ۱۲-۱۳ تومان اعلام خواهد کرد. سایپا پتانسیل دو مرحله تعدیل دیگر را نیز برای خود در نظر گرفته است. اما توجه کنید که قابل معامله بودن سهام افزایش سرمایه در روز بازگشایی فشار زیادی به سایپا خواهد آورد. بنابراین نگاه منطقی به معاملات سایپا داشته باشید. حمایت ۱۴۰ تومان قوی ترین حمایت سایپا است که در صورت شکسته شدن آن ممکن است تا محدوده ۱۳۰ و حتی ۱۱۸ تومان نیز افت کند. احتمالا سایپا در روز بازگشایی معاملات بهتری نسبت به زامیاد خواهد داشت اما فشار فروش قطعی خواهد بود.