نوشته‌ها

تفاهم‌نامه نظارت بانکی ایران و کره جنوبی امضا شد

تفاهم‌نامه نظارت بانکی ایران و کره جنوبی امضا شد

با توجه به تمایل مقامات بانکی و  نظارتی کشورهای مختلف در دوره پسا‌برجام به ایجاد روابط بانکی و نظارتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر مذاکرات متعددی بین مقامات این بانک و مقامات نظارتی کشورهای مزبور صورت گرفته است. در همین راستا، مقامات نظارتی کره جنوبی نیز طی مذاکرات انجام شده با مقامات نظارتی این بانک، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای در خصوص نظارت بانکی را ارایه کردند. پس از برگزاری جلسات مشترک میان کارشناسان بانک مرکزی ایران از یک سو و کمیسیون خدمات مالی و مؤسسه خدمات نظارت مالی کره جنوبی از سوی دیگر، بر متن یادداشت تفاهم به توافق طرفین رسید. ضمناً در این رابطه پس از طی مراحل قانونی، هماهنگی های لازم با مراجع ذی‌صلاح از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیریت کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه صورت گرفته است.

مضای تفاهم نامه نظارتی مورد اشاره، به عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط لازم برای تأسیس، فعالیت و نظارت بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در دو کشور تلقی می‌شود. در این یادداشت تفاهم مسائلی از قبیل تعیین مقامات نظارتی ذی صلاح، دامنه شمول همکاری بین دو مرجع نظارتی، همکاری در تبادل اطلاعات نظارتی، همکاری در اجرای نظارت و بازرسی حضوری از واحدهای برون‌مرزی مستقر در دو کشور، لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات نظارتی، برگزاری سمینارها و برنامه‌های آموزشی مشترک، کمک‌های فنی و مبادله کارکنان و چگونگی حل و فصل اختلاف‌ها، مورد تبیین قرار گرفته است.
با توجه به حضور رییس جمهوری کره جنوبی در کشورمان و امضای موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، بانکی، صنعت و انرژی و … امید می رود امضای  این یادداشت تفاهم از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی آن کشور، زمینه توسعه و گسترش همکاری‌های بانکی و اقتصادی  دو کشور بیش از پیش فراهم شود.