نوشته‌ها

سیگنال خرید کوتاه مدت ۲۳ و میان مدت ۵۵ درصدی از این نماد خوش نوسان

مقاومت مهم سهم ۱۶۰الی ۱۶۶ تومان می باشد که در صورت کراس از آن می تواند سیگنال ورود باشد. مد نظر داشته باشید در صورت تثبیت بالای قیمت ۱۶۳ تومان برای خرید اقدام کنید.

3