نوشته‌ها

بررسی الگو ایجاد شده در محدوده حرکتی فعلی تکشا

در بررسی چارت روزانه تکشا مشاهده می شود که روند حرکت سهم صعودی است و تا زمانی که در بالای خط روند حرکت کند پتانسیل رشد از این محدوده را دارد. بعد از شکست مقاومت ۳۵۰ تومانی برای خرید کم ریسک خواهد بود.