نوشته‌ها

پیش بینی حرکت شاخص کل+ شاخص در چه محدوده ای حرکت خواهد کرد؟!

شاخص کل در حالی در کانال ۷۸ هزار واحدی و ارتفاع ۷۸۲۵۰ واحد قرار گرفته که مقاومت کوتاه مدت ۷۸۴۰۰ الی ۷۸۸۰۰ واحد پیش روی آن می باشد. در صورتی که در معاملات این هفته شاهد افزایش عرضه باشیم نزدیک ترین حمایت به شاخص در کانال ۷۷ هزار واحدی و محدوده‌ی ۷۷۴۰۰ الی ۷۷۸۰۰ واحد می باشد. همچنین با شدت عرضه ها و ورود شاخص به کانال ۷۶ هزار واحدی حمایت ۷۶۳۰۰ الی ۷۶۹۰۰ نیز پیش روی شاخص می باشد.شاخص کل 2