نوشته‌ها

این نماد ساخمانی را در چه قیمتی بخریم ؟

همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید ثامان روند نزولی خود را شکسته و به نظر می رسد در حال پولبک به محدوده‌ی مقاومتی شکسته شده باشد، که در این صورت محدوده‌ی قیمتی ۱۶۵  الی ۱۶۸ تومان برای خرید با رعایت حد ضرر ۱۶۰ تومان مناسب می باشد.