نوشته‌ها

یک توصیه در خصوص گروه ها و نمادهای پرپتانسیل

نمادهای ساختمانی و فلزی و سیمانی را زیر نظر داشته باشید این دو گروه در کنار برخی نمادهای پالایشی اصلی ترین نمادهایی هستند که امکان رشد در هفته های آتی را دارا می باشند. گزارشهای شش ماهه گروه فلزاتی گزارشهای مناسبی خواهد بود. از منظر تکنیکالی نیز نمادهای فخوز ثباغ فاسمین شاوان ستران و بسیاری از نمادهای دیگر گروه های فوق شرایط مناسبی را دارا می باشند. بنابراین بهتر است کمی به نظاره بنشینید تا سهام این گروه ها راه خود را پیدا کنند که البته به زودی این مهم محقق خواهد شد

قابل توجه سهامداران ثباغ

قابل توجه سهامداران ثباغ

ثباغ در معاملات دیروز وامروز با صف خرید همراه بود و اکنون در قیمت ۲۰۷ تومان قرار دارد. در صورتی که طی معاملات شنبه بتواند مقاومت ۲۱۱ تومانی را به سمت بالا بشکند اهداف قیمتی آن ۲۳۰ و ۲۸۰ تومان می باشد. همچنین در صورتی که با افت قیمت مواجه شود اولین محدوده‎‌ی حمایتی سهم ۱۸۷  الی ۱۹۱ تومان می باشد.

1