نوشته‌ها

sed

سیگنال خرید این نماد ساختمانی در بهترین منطقه‌ی خرید

ثتران

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید در نماد ثتران شاهد تلاش سهم برای شکست روند نزولی هستیم. با توجه به اینکه قیمت کنونی سهم ۱۳۰ تومان می باشد نزدیک ترین مقاومت پیش روی آن ۱۳۲ الی ۱۳۷ تومان می باشد که در صورت شکست ان اهداف قیمتی سهم ۱۴۴، ۱۵۸، ۱۷۵، ۱۸۵ و هدف بلند مدت ۲۱۵ تومان می باشد.حد ضرر در قیمت ۱۲۰ تومان واقع شده است.

%d8%b31