نوشته‌ها

این نماد ساختمانی را در این نقطه دست به ماشه باشید

حد ضرر ۱۳۰ تومان است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود این سهم روند نزولی خود را شکسته و به نظر می رسد در حال پولبک به آن و شروع روند صعودی دیگر باشد که در این صورت برای خرید در صورت حمایت در قیمت ۱۳۵ تومان با رعایت حد ضرر گفته شده مناسب می باشد.