نوشته‌ها

انتظار واکنش مثبت به این نماد خوش نوسان

در تصویر زیر آخرین وضعیت و تحلیل نماد #ثشرق رو مشاهده میکنیم . نماد روی محدوده حمایتی مناسبی قرار دارد و به تراکم زمانی بعدی نزدیک میشود که انتظار واکنش مثبت و افزایش تقاضا را داریم .
تحلیلگر: مجید مؤیدیسشرق.بی