نوشته‌ها

۲ هدف جذاب کوتاه مدت ۲۰ و میان مدت ۵۰ درصدی

این سهم در محدوده‌ی قیمتی ۱۶۵ الی ۱۶۷ تومان دارای حمایت مهمی می باشد که در صورت افزایش تقاضا در این قیمت می تواند سیگنال خرید با رعایت حد ضرر ۱۶۰ تومانباشد. اهداف بلند مدت ۳۹۰ و ۵۰۰ تومان است.