نوشته‌ها

بازدهی سهام

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

به نظر می رسد در بازار امروز شاهد بهبود نسبی تقاضا باشیم. دلایلی برای این موضوع وجود دارد:

شاخص در حال حاضر بار دیگر به محدوده حمایتی خود بازگشته است و احتمالا از سوی گروه های بزرگ بازار با حمایت روبرو می شود.

تایید تعدیل مثبت گروه خودرو در کنار رسیدن شاخص این گروه به منطقه حمایتی ( که نمودار آنرا چند روز پیش قرار دادیم) باعث برگشت بازار و بهبود معاملات این گروه از امروز خواهد شد. احتمال افزایش محسوس تقاضا برای این گروه از معاملات امروز وجود دارد.

در گروه بانکی و ساختمانی امروز شاهد افزایش حمایتها و افزایش حضور خریداران خواهیم بود. این دو گروه نیز جو عمومی بازار را بهتر از روزهای گذشته خواهند کرد.

این عوامل محرکهای کوتاه مدت رشد بازار هستند اما اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیز شنیده می شودکه می تواند در یک دوره میان مدت بازار را با اصلاح رو به بالای p/e  مواجه کند. در ادامه به ارایه سیگنالهایی از بازار امروز  در سایت خواهیم پرداخت.

گروه خودرو سیگنال p/e