نوشته‌ها

emaco-business school

اخبار مؤثر بر بازار – بخش دوم

اخبار موثر بر بازار – ۱۴ اردیبهشت ماه (بخش دوم)

امضای تفاهم نامه مشترک گروه خودرو سازی سایپا و شرکت SK Networks  کره جنوبی

به گزارش سایپا نیوز، در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و شرکت SK Networks کره جنوبی، زمینه های تفاهم و همکاری در سه محور: خرید ورق آهن، جوینت وینچر و گسترش روابط خودرویی، فاینانس و سرمایه گذاری  بررسی و مذاکره های لازم صورت گرفت.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد: این جوینت وینچر مشترک می تواند نماینده شرکت کیاموتورز در ایران باشد و در این زمینه مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ خواهد شد.اجرای این ایده، فرصت سرمایه گذاری مناسبی است که سایپا می تواند بخشی از بازار خودرو را به جوینت وینچر مشترک اختصاص دهد و حتما منافع زیادی نصیب دوطرف خواهد شد.

در ادامه مدیرعامل شرکت SK Networks کره جنوبی گفت: با توجه به تعامل نزدیکی که با شرکت کیاموتورز وجود دارد، با برگزاری جلسات سه جانبه مشترک با کیاموتورز، سایپا و SK Networks قطعا می توانیم به همکاری مشترک در این زمینه دست یابیم.