نوشته‌ها

سهامداران این نماد دارویی هوشیار باشند

دلقما
شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سود خالص هر سهم خود در بودجه ۹۶ را با تعدیل مثبت ۹۵ درصدی از ۳۱۰  ریال به ۶۰۶  ریال افزایش داده است.
فروش شرکت با افزایش ۴۵ درصدی از ۹۴ میلیارد تومان به ۱۳۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. تمامی فروش شرکت داخلی است و فروش صادراتی ندارد.
مهمترین رشد ۴۵ درصدی فروش پیش بینی افزایش ۴۱ درصدی در نرخ فروش قرص ( مهمترین محصول شرکت ) و رشد ۶۳ درصدی در حجم فروش آن می باشد.
تولیدات شرکت ( به ترتیب ارزش فروش ) شامل انواع قرص (عددی)، ویال (عددی)، کپسول (عددی)، شربت پودر و انواع شربت مایع می باشد.
انواع قرص ۴۶ درصد از ارزش فروش به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان را شامل می شود و مهمترین محصول شرکت است.
متوسط نرخ قرص در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۰٫۹ میلیون ریال می باشد؛ این در حالی است که نرخ فروش یک ماهه بهمن  ۱٫۳ میلیون ریال می باشد و پیش بینی شرکت برای نرخ فروش در بودجه ۹۶ نسبت به ۱۲ ماهه ۹۵ رشد ۴۱ درصدی را نشان می دهد.
انواع ویال در ۱۱ ماهه با میانگین نرخ ۲۳٫۴ میلیون ریالی و در بهمن ماه با نرخ ۲۱٫۲ میلیون ریالی به ازاء هر هزار عدد فروش رفته و برای سال آتی، با نرخ رشد ۱ درصدی نسبت به سال ۹۵ برآورد شده است.
شرکت در نظر دارد در سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
هزینه های عملیاتی که مجموعا  ۴ درصد از فروش دلقما را شامل می شود با رشد ۳۳ درصدی نسبت به دوره ۱۲ ماهه ۹۵ مبلغ ۵ میلیارد تومان می باشد که مهمترین آیتم اثر گذار بر آن افزایش ۳۳  درصدی در حقوق و مزایا می باشد.
هزینه های مالی داروئی و بهداشتی لقمان که ۶ درصد از فروش کل را شامل می شود با رشد ۴۷ درصدی نسبت به دوره ۱۲ ماهه ۹۵ مبلغ ۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
مجموع مصارف ارزش شرکت ۲۳ میلیارد تومان می باشد و نرخ دلار مبادلاتی ۳۲۰۰۰ ریال می باشد اما شرکت در بودجه ۹۶ مواد اولیه وارد شده را با نرخ دلار ۳۴۵۰۰ ریال برآورد کرده – میانگین نرخ دلار در دوره ۱۲ ماهه ۹۵ در بودجه ۳۶۵۰۰ ریال بوده است –  و این در حالی است که به نظر نمی رسد نرخ دلار مبادلاتی در سال آتی تفاوت قابل توجهی با نرخ فعلی داشته باشد؛ بنابراین به نظر می رسد دلقما از محل مصارف ارزی بودجه خود را تا حدودی محتمل  برآورد کرده باشد. بر اساس مفروضات مبنای تعیین نرخ ارز، ارز مباردلاتی می باشد.
بودجه ارائه شده توسط شرکت حاکی از افزایش ۴۵ درصدی مبلغ فروش، ۸۹ درصدی حاشیه سود ناخالص، ۱۱۰ درصدی سود عملیاتی و ۹۵ درصدی سود خالص نسبت به پیش بینی سال مالی ۹۵ است.
افزایش ۴۵ درصدی فروش از مفروضات زیر نشاّت می گیرد:
نوآوری در تولید و افزایش نرخ فروش  برخی محصولات تولیدی که منجر به ایجاد حاشیه سود مناسب و پیش بینی افزایش مصرف آن و افزایش مبلغ فروش و سود شده است.
بالانس و مکانیزاسیون نمودن خطوط ساخت و بسته بندی و کاهش گلوگاه ها و سرعت بخشیدن به ساخت و بسته بندی و صرفه جویی در هزینه ها
کاهش زمان عملیات تولید و بسته و بندی با تغییر در روش های بسته بندی محصولات از دستی به مکانیزه
افزایش پیش بینی تولید و فروش محصولاتی که از حاشیه سود بالاتری یرخوردارند.
کاهش سهم هر واحد محصول از هزینه ثابت با توجه به افزایش حجم و تعداد تولید
بهره برداری از خطوط تولید کلوز ( close  ) با ظرفیت بسیار بالا
از سال ۹۲ به مدت ۴ سال سود خالص هر سهم شرکت با سرمایه ثابت روند نزولی داشته و این در حالی است که برآورد دوره ۱۲ ماهه ۹۶ تغییر قابل توجهی با سال های آتی دارد.
با بررسی گزارش بودجه شرکت در سال های اخیر درمیابیم دلقما هر سال سود خود را خوش بینانه براورد میکنید و در نهایت می تواند ۶۰ الی ۷۰ درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد. با توجه به اینکه مهمترین آیتم تاثیر گذار در تعدیل مثبت شرکت پیش بینی رشد فروش می باشد؛ در صورت عدم توانایی در فروش برآورد شده داروئی و بهداشتی لقمان با کاهش فروش و در نهایت کاهش سودآوری همراه خواهد شد.