نوشته‌ها

سیگنال جذاب یک نماد دارویی

photo_2016-06-15_14-25-44

 

 

حمایت معتبر سهم در محدوده ۱۵۰ الی ۱۵۵ قرار دارد. مقاومت اول آن ۱۶۰ الی ۱۶۲ و  مقاومت دوم آن نیز  ۱۸۰ می باشد که با عبور از آن میتواند در بلند مدت ۲۲۰ تومان را تاچ کند. بنابراین خرید در محدوده ۱۵۰ الی ۱۵۵ تومان مناسب به نظر می رسد.